Производна радионица

Производња-Радионица1

Просторија за прописивање константне температуре

Производња-Радионица2

Просторија за прописивање константне температуре

Производња-Радионица3

Просторија за прописивање константне температуре ради

Производња-Радионица4

Полен у амбалажи

Производња-Радионица5

Уклоните нечистоће из прашника